ÅRSMÖTE 2017

STORT TACK

till alla som medverkade på Årsmötet den 16/3 i Strandgården. 48 vuxna och 16 barn närvarade och bidrog till god stämning och bra samtal om det kommande verksamhetsåret.

 

Styrelsen som valdes för 2017 består av:

Jonas Andersson (ordförande)

Torbjörn Götesson (kassör)

Lina Front

Ann-Britt Hermansson

Sebastian Veith

Åsa Danhall

Jenny Lindgren

Marita Williamsson

------------------------------------

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Samhällsföreningens syfte är att främja Fagerhultsbygdens utveckling samt att stärka den sociala gemenskapen i bygden. Vad detta innebär i praktiken kan man ha olika tankar och idéer om, vilket på många sätt gör samhällsföreningens verksamhet extra spännande och intressant. Samhällsföreningen har i mångt och mycket kommit att vara en arrangemangsförening, och naturligtvis bör verksamheten även fortsättningsvis bidra till arrangemang av olika slag. Inför det här verksamhetsåret har vi dock funderat på om det inte vore bra att försöka lägga lite mer fokus på utvecklingsfrågor som samhällsservice, skola, infrastruktur, inflyttning m.m. Styrelsen inledde därför verksamhetsåret med att samtala om ändamålet med samhällsföreningen, samt vad styrelsens uppdrag bör vara för att på bästa sätt främja detta ändamål. Vi har hjärnstormat fram olika idéer, och för att få en god överblick har vi använt oss av en skärmvägg indelad i olika kategorier där vi satt upp minneslappar.

Vi vill bedriva verksamheten på ett sådant sätt att alla bygdens invånare har en relation till samhällsföreningen och att alla har en klar bild hur man genom samhällsföreningen kan engagera sig för bygden. Det mest grundläggande för ett levande samhälle är att människorna som bor där möts och delar med sig av sina tankar, idéer, drömmar och berättelser. Det är genom sådana möten som en anda av inspiration, kreativitet, nyfikenhet och optimism skapas och alla möjliga spännande initiativ kan växa fram. Som styrelse ser vi det därför som vår främsta uppgift att skapa sammanhang där bygdens invånare får möjlighet att mötas i en inspirerande anda, samt att vi fångar upp och uppmuntrar de idéer och initiativ som väcks till liv. Det kan vi göra genom att stötta med kontakter, lokaler, ekonomi, marknadsföring, etc. Styrelsens uppgift skulle kortfattat kunna beskrivas med ledorden; inspirera, kommunicera, informera. Sakta men säkert har en struktur för detta vuxit fram under året och vi känner oss nu redo att mer utåtriktat välkomna alla bygdens invånare att bli medlemmar. För att göra det extra enkelt att betala medlemsavgift, ge bidrag eller göra andra betalningar till föreningen har vi aktiverat ett Swish-nummer. Vi har fått liv i vår facebook-sida som i stadig takt får nya gilla-markeringar, och nu på sluttampen har vi även tagit tag i webbsidan www.fagerhultsbygden.se.

 

Arrangemang

Under året har samhällsföreningen i sedvanlig ordning bidragit till ett antal olika arrangemang:

Den 30 april firades valborgsmässoafton vid välenbadet med tipsrunda, lotteri, vårtal och allsång. Välenbadets Camping serverade grillbuffé i restaurangen. Nära hundra personer i alla åldrar deltog i firandet.

Den 11 juni togs initiativ till att arrangera Barnens Dag för andra året, denna gång vid idrottsplatsen Ekingen. Detta skedde genom ett samarbete mellan många aktörer såsom Trädgårdsföreningen, FAIK, Samhällsföreningen, Föräldraföreningen, Fagerhults Församling, Majblommans förening, ICA Ekevågs, FS Transport, Räddningstjänsten, m.fl. Det blev en mycket bra dag i strålande solsken med Hoppborg, Backklättring, Ponnyridning, Godisregn, Ansiktsmålning, Straffsparkstävling, samt korv och glass och kakor i stora lass. Ett givet arrangemang att fortsätta med kommande år.

I samband med Fagerhults Marknad bjöd samhällsföreningen in till marknadsfest på kvällen i Strandgården. Mat och dryck serverades, och på scenen sjöng och spelade Sandra Rydstrand och Jonas Andersson.

Ett nytt arrangemang för i år var ett s.k. Tomtesmyg som anordnades vid skolan den 9 december som går ut på att man går en tipsrunda i kvällsmörkret ute i skogen där man under tiden stöter på tomtar av olika slag. På slutet av tipsrundan fick alla barn en julklapp av självaste jultomten. Ett mycket välbesökt arrangemang som sannolikt kommer fortsätta. Dock måste vi nog hitta på ett nytt namn för detta arrangemang då det visat sig att begreppet ”Tomtesmyg” är varumärkesskyddat av Idrottsföreningen Korpen.

 

Vi har även detta år hyrt ut samlingslokalerna och turistlägenheten i Strandgården, och i år blev det faktiskt rekord för uthyrningen av lägenheten. Så det finns uppenbarligen en efterfrågan vilket ger oss anledning att än mer ta tag i det som är eftersatt och behöver rustas upp. Vi vill i denna verksamhetsberättelse passa på att rikta ett särskilt tack till Christina och Anders Johansson som tagit hand om uthyrningen av Strandgårdens samlingslokaler i flera år. De ska nu flytta söderut så vi kommer behöva en ny lösning för det. Ett stort tack även till Ingemar Pettersson som tagit hand om uthyrningen av lägenheten, samt Lisbeth Jerneng som har skött städningen.

 

För övrigt vill vi rikta ett stort tack till alla föreningar och aktörer som på olika sätt bidrar till det trivsamma livet i Fagerhultsbygden; FAIK som kämpar på med fotbollen och tar hand om såväl idrottsplatsen Ekingen som motionsspåret och inte minst arrangerar Fagerhults Marknad, Pia Bohm som håller i skolans ungdomsgård på onsdagskvällarna, Fagerhults församling som utöver den andliga aspekten håller liv i sång- och musiklivet för stora som små, Föräldraföreningen som bidrar till diverse arrangemang för skolbarnen, Trädgårdsföreningen som hjälper oss att smycka ut med blommor i samhället på sommaren, Julgranskommitén med OIle Ivarsson i spetsen som i decennier har rest julgranen vid kyrkan, alla som hjälper till att få upp adventsbocken och adventsenarna vid Välengården, Fagerhults Hembygdsförening som upprätthåller kulturarv och arrangerar midsommarfest, och säkerligen finns det många fler som förtjänar ett tack!

 

Väl mött!

/Styrelsen, Fagerhultsbygdens Samhällsförening

Inbjudan till Årsmöte & Kafékväll

Fagerhultsbygdens Samhällsförening

Torsdag 16/3 kl.17.30

Strandgården

 

För hela familjen!

Tacobuffé, smörgåstårta och fika

serveras till självkostnadspris.

Våren nalkas i Fagerhultsbygden!

 

Vi har nu kommit en bit på det nya året och det känns i luften som att vi har mycket spännande att uppleva och se fram emot framöver. Det nya verksamhetsåret för samhällsföreningen inleds i sedvanlig ordning med ett årsmöte och detta år vill vi göra årsmötet till en tillställning för hela familjen och för alla åldrar. Därför arrangerar vi årsmötet som en cafékväll där vi serverar god mat och fika till självkostnadspris, och de yngre kommer ges möjlighet att roa sig. Det vore jättekul om så många som möjligt kunde komma och kickstarta det nya verksamhetsåret med positiv energi. Vi kommer under kvällen bl.a. informera om några spännande saker som är på gång:

 

- Butiken får ny ägare

- Tankstation hos FS Transport

- Fiberprojekt i samband med e-on’s grävningar

- Nytt liv i Strandgården med Leader-projekt

 

Styrelsen har under föregående år fokuserat på hur vi på bästa sätt kan göra samhällsföreningen till en förening för alla bygdens invånare som på ett eller annat sätt vill bidra till att främja Fagerhultsbygdens utveckling och den sociala gemenskapen i bygden. Sakta men säkert har en struktur vuxit fram och vi känner oss nu mogna att mer utåtriktat välkomna alla att bli medlemmar för att stötta och delta i verksamheten och idéarbetet. Som styrelse ser vi det som vår huvudsakliga uppgift att fånga upp och uppmuntra de idéer som var och en går och bär på. Det gör vi genom att stötta med kontakter, lokaler, ekonomi, marknadsföring etc. Styrelsens uppgift kan sammanfattas med ledorden; inspirera, kommunicera, informera.

 

Varmt välkommen till Årsmöte & Cafékväll

med Fagerhultsbygdens Samhällsförening!

Nomineringar till styrelsen 2017:

Jonas Andersson (ordf.)

Torbjörn Götesson (kassör)

Lina Front

Ann-Britt Hermansson

Sebastian Veith

Åsa Danhall

Jenny Lindgren