HEM

Välkommen till Fagerhultsbygden!

Denna sida är under bearbetning och kommer snart vara full av information och bilder.

Under tiden kan du besöka oss på facebook: http://www.facebook.com/fagerhultsbygden

VEM SKA UTVECKLA FAGERHULTSBYGDEN?

Samhällsföreningen bjuder in till möte om landsbygdens utveckling, skola, samhällsservice, politiken och kommunen!

 

Måndag 15 maj kl.18.30 i Strandgården

(Fikaservering från kl.18.00)

 

Medverkande; Stihna Johansson-Evertsson (kommunalråd), Anders Johansson (kommunchef), Bengt Bobeck (skolchef), m.fl.

• Företrädare för politiska partier inbjuds att delta.

• Mötet arrangeras och leds av samhällsföreningens styrelse

 

Vi tar oss an följande frågeställningar:

1.) Möjligheten att förändra?

Samtal om samhället, bygden, politiken och medborgarna.

 

2.) Varför skola?

Samtal om rättigheter, förpliktelser, lärande, undervisning, och ansvar.

 

3.) Positiv och utvecklande anda i Fagerhultsbygden?

Samtal om gemenskap, självtillit, optimism och kreativitet!

 

BAKGRUND

I många år har frågan om landsbygdens utveckling och politikens hantering av landsbygdsfrågor varit föremål för heta diskussioner och känslor som pendlar mellan ilska och uppgivenhet. Den generella trenden för landsbygden har dock varit oförändrad med minskande samhällsservice, krympande befolkning och sviktande framtidstro. En fråga som ständigt är på tapeten och som i Fagerhult blivit extra uppmärksammad på senare tid är den om skolan. Ibland handlar det om hur skolans verksamhet bedrivs, men oftast handlar det om huruvida skolan i Fagerhult överhuvudtaget kommer finnas kvar.

 

I Fagerhultsbygdens Samhällsförening tog vi förra året ett inriktningsbeslut att börja fokusera lite extra på just samhällsfrågor och utveckling av Fagerhultsbygden. Vi har en ambition att skapa en anda i bygden som kännetecknas av kreativitet och nytänkande, där vi kontinuerligt möts och delar våra tankar och idéer med varandra. Därför bjuder vi nu in alla intresserade till ett första möte om Fagerhultsbygdens utveckling. Välkommen!

~ Var? ~ Vad? ~ Varför? ~ Hur? ~ Vem? ~ När? ~